Transparantieverklaring

Een maatschappelijke onderneming voor mensen met diabetes.
 
DVN winkel is een initiatief van Diabetesvereniging Nederland (DVN) en is sinds 2008 actief in het leveren van diabeteshulpmiddelen. DVN winkel is geen eigendom van DVN maar heeft de samenwerking gezocht met een externe partij, namelijk Mediq. DVN heeft geen betalingen verricht aan Mediq en ook geen investeringen in Mediq gedaan.
 
Mediq is een internationaal zorgbedrijf met leidende marktposities in 13 landen. Het hoofdkantoor bevindt zich net buiten Utrecht, Nederland. Mediq heeft meer dan 2.500 medewerkers en zet zich in om de zorgresultaten en de betaalbaarheid van zorg te verbeteren.
 
De medewerkers van DVN winkel zijn in dienst bij Mediq. DVN ziet toe op kwaliteit, klantbenadering, prijsstelling en assortiment. DVN winkel heeft op geen enkele manier contact met de voorschrijvers van hulpmiddelen over de producten die in de webshop beschikbaar zijn. Ook wil de winkel nadrukkelijk geen zelf bepaald merk of type product verkopen. Zij laat die keuze over aan de patiënt en voorschrijver binnen de ruimte van de zorgverzekeraar.
 
Doelstelling van DVN winkel is om kwaliteit en keuzevrijheid te bevorderen en de kosten van de zorg betaalbaar te houden door doelmatig gebruik. Sinds het bestaan van DVN winkel zijn de kosten voor diabeteshulpmiddelen gedaald. Mensen die zelf hun glucoseteststrips moeten betalen, hebben de prijs zien dalen met ruim 30%. Tijdens dit proces van kostenverlaging is de kwaliteit van DVN winkel steeds op het hoogste niveau gebleven. Hiermee toont DVN winkel aan dat zij zonder kwaliteitsverlies bijdraagt aan kostenbesparing.
 
Mediq deelt een deel van de opbrengsten van DVN winkel met DVN in de vorm van projectsponsoring. Deze projecten worden uitsluitend uitgekozen door DVN. De projecten sluiten aan bij de doelstellingen van DVN. Dit alles wordt getoetst en gecontroleerd door een extern accountantskantoor. Als klant van DVN winkel spaar je punten die je kunt besteden bij het Puntenplein. Het beheer en uitvoer van het Puntenplein valt onder de verantwoordelijkheid van DVN.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.