Aanvraag verantwoordingsformulier 

Om door u bestelde hulpmiddelen rechtstreeks te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is een medisch voorschrift / verantwoording nodig. Deze verantwoording moet door uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige worden ingevuld en ondertekend.
 
U kunt alvast het verantwoordingsformulier uitprinten. Ga hiermee naar uw behandelaar om in te vullen en te ondertekenen. U kunt de ingevulde verantwoording vervolgens kosteloos opsturen naar:

DVN winkel
Antwoordnummer 1021
6900 VB Zevenaar.